Les dones que vulguin més informació poden passar pel Casal Cívic de Can Boada on tenim tota la informació de les activitats que és faran aquest curs 2014-2015.